Blog

Új és meglévő népszerű kiírások

2017. 04. 26.

A Széchenyi 2020 program 2014-2020 közötti időszaka lassan a feléhez közeledik és egy kis áttekintés esedékes a GINOP pályázatok jelenlegi állásáról és a jövőben még várhatóan megjelenő konstrukciókról a GINOP gazdaságfejlesztési fejezeteiben, a legnépszerűbb és várhatóan populáris kiírások között.

 

Az alábbi táblázat jól mutatja az eddig beérkezett pályázatokat számszerűen és összegszerűen, a 8 gazdaságfejlesztésre szánt konstrukcióban.


Ezekből a GINOP-1 prioritás az eszközbeszerzés és beruházások finanszírozását hivatott finanszírozni.

Ebben a GINOP 1.1. intézkedés kiemelt projekteket tartalmaz 2 db-ot, amely nem érhető el már.

A GINOP 1.2. intézkedés tartalmazza a beruházások finanszírozását. Ebből nyitott kiírásként a GINOP 1.2.3.-8.3.4-16 érhető el kombinált termékként hitel és támogatás egyvelegeként. Ehhez étkezik a GINOP 1.2.7. konstrukciója a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására, illetve az Ipar 4.0. fejlesztéseire létrehozott GINOP 1.2.8. konstrukció, mind kettő 2017. júniusától.

A GINOP-2 prioritásában a kutatás-fejlesztés áll, amelyekben nyitott kiírás már nem érhető el, legalábbis nem olyan, amely bármely piaci szereplőnek releváns lenne, szinte kizárólag a kutatóhelyek finanszírozását támogatják már ebben nyitott konstrukcióként.

A GINOP 3. prioritása tartalmazza az IT iparágnak szánt forrásokat tisztán hitel és támogatás kombinált konstrukciójában. Ezen prioritásban szinte az összes támogatási ablak nyitva áll, hiszen ezek 2017. márciusban indultak és népszerűségük nem a legnagyobb. Itt pályázható az IT cégek nemzetközi piacra lépése (GINOP 3.1.2) és a vállalkozások IT ellátottságát javítani hivatott vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek bevezetését segítő GINOP 3.2.2. konstrukciók.

A GINOP 4. prioritása a megújuló energiák hasznosítására és energiahatékonyságra született, amelyben egyetlen egy konstrukció szerepel jelenleg a GINOP 4.1.1. épületenergetikai fejlesztésekhez legfőképpen vállalkozások telephelyeinek rendbe hozatalához, amely szintén elérhető, 4,5 mrd Ft az igényelt támogatás a 120 mrd Ft keretből.

A GINOP 5. prioritása a munkahely teremtéshez és megőrzéshez tartozik, sok kiemelt forrással, amelyek sorsa követhetetlen. Kettő népszerű forrás nyitott itt: a gyakornoki foglalkoztatásra (GINOP 5.2.4.), ahol 100 % támogatás mellett lehet alkalmazottakat felvenni. Illetve a rugalmas foglalkoztatás elterjedését segítő (GINOP 5.3.2) felhívás, amely szintén a keret kimerülése felé halad. Ezeken felül itt lesz elérhető a fitalanok vállalkozását segítő konstrukció kombinálva egy kiemelt projekttel.

A GINOP 6. prioritása a képzésekhez és a képzési rendszerekhez tartozik, ezek fejlesztésére tartalmaz forrásokat. Jelenlegi kizárólag kiemelt állami intézményeknek szóló forrásokat tartalmaz, de júniustól itt lesznek elérhetőek az alábbi nagy népszerűséget ígérő konstrukciók:

  • GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése
  • GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
  • GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára
  • GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
  • GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
  • GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása

A GINOP 7. prioritása a turisztikai fejlesztéseket hivatott finanszírozni, amelyről érdemi információim nincsenek, akit érdekel a terület itt érheti el az aktuális felhívásokat.

A GINOP 8. prioritása a visszatérítendő konstrukciókat tartalmazza, amelyek közül a legnépszerűbb a „Nullás hitel” néven elhíresült támogatott hitel konstrukció volt, amelyet a forrás kimerülése okán lezártak. De ebben lesz elérhető a magánszemélyek és társasházak részére a lakóépületek energiahatékonyságának támogatása.

 

Összefoglalva a leírtak egyértelműen látszik a vissza nem térítendő támogatások visszaszorulása és a kombinált termékek előre törése, illetve a tisztán támogatott hitel konstrukciók nagyobb szerepe. Ehhez kell hozzá szoknia annak, aki támogatást kíván igényelni. A vissza nem térítendő támogatás csak nagyon szűk és erősen behatárolt, szabályozott iparágak és azok résztvevőinek lesz elérhető. Lassan a KKV szereplő nagy tömegének el kell felejtenie azokat, maradnak a kombinált termékek és a kedvezményes hitel konstrukciók, amelyek egy jól működő gazdaságban és iparágban szintén nagy segítségek.