Blog

VEKOP 131 nemzetközi piacra jutáshoz

2017. 09. 05.

Lassan bezárul a VEKOP 131 16 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása pályázati felhívása , amely a vállalkozások külföldi piacokra jutását hivatott elősegíteni. Célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

 

 

Mindenkinek ajánlom aki, a nemzetközi piacon aktív, vagy most tervezi a nemzetközi piacra lépést és ehhez jól jönne támogatás akár rendezvényen való megjelenésre, akár marketing anyagok, hirdetések készítésére. A belső korlátok miatt véges a variálhatóság, de eddig minden esetben sikerült olyan projekteket összerakni, amelyek megfeleltek minden szereplő igényének.

Fontos szempont, hogy ezen kiírás még tisztán vissza nem térítendő támogatást tartalmaz, nincs kötelező hitel benne.

Pályázók - Mikro kis- és középvállalkozások legalább 2 teljes üzleti évvel, legalább 2 fő alkalmazottal, Pest megyei székhellyel vagy telephellyel, jogszabályinál nagyobb tőkével, feldolgozóipari tevékenységgel (2620 Számítógép, perifériás egység gyártása tevékenység is az)
Támogató tevékenységek - Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
- Külföldi árubemutató szervezése
- Piacra jutás támogatása
- Információs technológia-fejlesztés
- Tanácsadás igénybevétele
- Piackutatás elkészítésének költsége
- Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
- Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Feltételek - A projekt keretében kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek TEÁOR besorolás szerint
- volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
- igényelt támogatás meghaladja a legutolsó lezárt üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének az 50%-át
Kötelezettségek - Létszámtartás
- Idegen nyelvű honlap kialakítása
- Külkereskedelmi felelős kijelölése
- Piackutatás elkészítése
Támogatás mértéke - Minimum 1,5 millió Ft, maximum 10 millió Ft, intenzitása maximum 50 %, az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét!
Benyújtás ideje A pályázatok benyújtása 2016. május 09-től 2018. május 09-ig  lehetséges, illetve a rendelkezésre álló 1,3 milliárd Ft forrás erejéig.