Blog

Hitel termékek módosításai

2017. 09. 18.

 

Megtörtént, az idén márciusban megjelent GINOP 212 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében és GINOP 312 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása című hitel+támogatás kombinált felhívás komolyabb módosítása, amely során az alábbi legfontosabb lényegi változások történtek.

 

 

GINOP 212 K+F

 • Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. november 20. 12 óra 00 perc

2018. február 28. 12 óra 00 perc

 • Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 75 %-a és a kölcsön 75%-a lehet.
 • A Kölcsön a projekt megvalósulásának időpontját követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné
 • A Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő projekt nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig.

 

GINOP 312 Nemzetközi piacra jutás

 • Előtörlesztés a Projekt megvalósulásának (projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően megengedett, nem kell a fenntartási időszakot kivárni a hitel törlesztésével.
 • A Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő projekt nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig, megkezdeni meglehet, de befejezni csak a döntést követően.
 • Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%, vagyis nem szükséges a teljes hitelre biztosíték, csak a felére.

 

Ezen változások mértéke nem radikális, de mégis segítik a pályázatok benyújtását. Jelen módosításokkal 2 olyan feltétel enyhült – de nem oldódott meg teljesen – amelyekkel korábbiaknál kedvezőbb feltételek teremtődtek. A hitel biztosítékhoz a Garantiqa hitelgarancia csomagjait is igénybe lehet már venni, akinek ez opció, ezzel is tud élni.

Biztosítékok köre:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
 • hitelintézet által vállalt garancia.