Blog

K+F felhívás Közép-Magyarország

2018. 02. 05.

 

Ismét elérhető vált a hazai Innovációs alapból finanszírozott, Közép-Magyarországi Régióban elérhető termékfejlesztésre/K+F-re vonatkozó pályázati felhívás, amely célja gyorsan piacosítható termékek, szolgáltatások és eljárások kifejlesztése kizárólag mikro- és kisvállalkozások által. Olyan projektek támogathatók, amelyek újdonságot tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók, és hozzásegítik a mikro- és kisvállalkozásokat ahhoz, hogy innovatív vállalkozássá váljanak.

 

 

Fontos feltételek a teljesség igénye nélkül:

 • kizárólag mikro és kisvállalkozások pályázhatnak
 • csak komplex projekteket lehetséges benyújtani (bér/alvállalkozó/beruházás/nemzetközi piacra jutás együttesen)
 • 1 év fenntartási kötelezettség
 • nincs létszámtartási kötelezettség
 • K+F támogatáson kívül, kizárólag de-minimis támogatás igényelhető
 • kötelező a nemzetközi kiállításon vásáron való megjelenés a termékkel
 • árbevétel növekedést kizárólag a projekt eredményeiből kell elérni
 • 10 mrd Ft a teljes keret
 • önerő igazolása a pályázat benyújtásánál
 • 75% előleg a támogatási szerződés aláírását követően
 • benyújtási határidő 2018. március 12.

 

A fontosabb részletek megtalálható a csatolt felhívásban, illetve röviden összefoglalva.

  2018-1.1.1-MKI
MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
Támogatást igénylők köre  Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági
szervezetek közül a 113, 114, 141, 226 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
- kettős könyvvitelt vezetnek és
- nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá
- kizárólag mikro- vagy kisvállalkozás (maximum 50 fős létszámmal)

 
Támogató tevékenységek, elszámolható költségek 1) Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból működési költségek
a) Személyi kiadások
b) Szolgáltatások költségei (max 40%)
c) Anyagköltségek
2) De minimis jogcímen támogatott költségek
a) Eszközbeszerzés (max 30%)
b) Immateriális javak beszerzése (max 10%)
c) nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek költsége (max 0,5%)
d) Koordinációs költség (max 5%)
e) Közbeszerzés (max 1%)
f) Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (max 10%)
g) Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
h) Általános (rezsi) költség (max 1%)
 
Kötelezettségek a) KFI eredmény - a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
b) Üzleti hasznosíthatóság - támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó
árbevétele a projekt befejezési évét követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 20%-át.
c) Iparjogvédelmi oltalom - Amennyiben iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység elszámolásra kerül a támogatási kérelemben
d) Kiállításon, vásáron való részvétel - A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt témájához kapcsolódó kiállításon, vagy vásáron.
Támogatás mértéke Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 100 millió Ft.


 
Benyújtás ideje A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől3 2018. március 12. 14:00-ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló 10 mrd Ft keret erejéig nyújtható.

 

 

Minden részlet itt érhető el:

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/mikro-kisvallalkozasok-innovacios-tamogatasa/2018-111-mki